งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐

นายประกอบ คงพรหม นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ กล่าวเปิดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลท่าประจะ