เทศบาลตำบลท่าประจะ ร่วมเดินขบวนแห่รถบุพชาติในงานดอกจูดบาน

เทศบาลตำบลท่าประจะ ร่วมเดินขบวนแห่รถบุพชาติในงานดอกจูดบาน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ตลาดอำเภอชะอวด