ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

Download “ประชาสัมพันธ์ราคากลางถุงยังชีพ-63.pdf” news1_269_1.ประชาสัมพันธ์ราคากลางถุงยังชีพ-63.pdf – Downloaded 3 times – 105 KB


Download “ราคากลางราคาอ้างอิง.pdf” news1_269_2-ราคากลางราคาอ้างอิง.pdf – Downloaded 2 times – 922 KB


Download “ขอบเขตของงาน.pdf” news1_269_1.-ขอบเขตของงาน.pdf – Downloaded 2 times – 1 MB