ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

Download “ประชาสัมพันธ์ราคากลางถุงยังชีพ-63.doc” news1_268_1.ประชาสัมพันธ์ราคากลางถุงยังชีพ-63.doc – Downloaded 2 times – 46 KB


Download “ขอบเขตงาน-.pdf” news1_268_1-ขอบเขตงาน-.pdf – Downloaded 2 times – 1 MB


Download “ราคากลาง-.pdf” news1_268_2-ราคากลาง-.pdf – Downloaded 2 times – 907 KB