ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่งโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่งโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

Download “news1_218_ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา.doc” news1_218_ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา.doc – Downloaded 2 times – 55 KB

Download “news1_218_เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.docx” news1_218_เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.docx – Downloaded 2 times – 50 KB

Download “news1_218_เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม.docxสงวนสิทธิ.pdf” news1_218_เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม.docxสงวนสิทธิ.pdf – Downloaded 2 times – 31 KB