เกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด-ตามข้อ2-ข้อ-9-ฉบับ-ก.ย.2562-4.