1 2 3 4 5 6
16 ตุลาคม 2563 ประกาศ รับ-จ่ายเงิน ของเทศบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
14 ตุลาคม 2563 ประกาศผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำเดือนกันยายน 2563
7 ตุลาคม 2563 ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 63
11 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
11 กันยายน 2563 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓
11 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าประจะ
4 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
4 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
16 พฤษภาคม 2563 ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ
1 2 3

18 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลาง จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 186 ลบม.เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลท่าประจะแซมถนนที่ชำรุดภายในเขตตำบลท่าประจะ
20 ตุลาคม 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนมะปราง-โคกกะ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ
1 ตุลาคม 2563 ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ (ช่วยเหลืองานทั่วไปของโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ
1 ตุลาคม 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลืองานโรงเรียน ปฏิบัติงาน การเรียนการสอนของ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ
1 ตุลาคม 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ
1 ตุลาคม 2563 ประกาศราคากลางโครงการ บริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 2 3 4

พันธกิจ เทศบาลตำบลท่าประจะ

“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 5
  • 4,016
  • 25,639
  • 4,596
  • 22