[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลท่าประจะ


ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 35.172.195.82  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ศูนย์ข้อมูล
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   ท่านต้องการให้ เทศบาล.พัฒนาในเรื่องใด


  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. ด้านเศรษฐกิจ
  3. ด้านสังคม
  4. ด้านสิ่งแวดล้อม
  5. ด้านการเมืองการบริหาร
  6. ด้านการบริการ


ค้นหาจาก google

  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าประจะ
    
 “ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
สังคมพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่”
พันธกิจ
1.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาถนน  สะพาน
2.  การจัดหาน้ำดื่ม-น้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรและการจัดทำทางระบายน้ำ
3.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
4.  การจัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ   ประชาชน
5.  การสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะแก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการผู้ด้อยโอกาส  ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้
6.  การส่งเสริมการกีฬาและสุขภาพแก่ประชาชน
7.  ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา
8.  การส่งเสริมบำรุงรักษาศาสนาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
9.  การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
10.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11.  การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12.  การจัดให้มีระบบกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน
13.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.  การพัฒนาถนนให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
2.  ประชาชนได้รับบริการน้ำดื่ม  น้ำใช้  อย่างทั่วถึงมากขึ้น
3.  ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น
4.  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลที่ดีขึ้น
5.  สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬานันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา  ระดับตำบล  อำเภอและจังหวัด
6.  เด็กก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
7.  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
8.  ประชาชนได้รับการป้องกันโรคอย่างทั่วถึง
9.  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย
10.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11.  ชุมชนมีความสะอาด  ประชาชนไม่รู้สึกถูกรบกวนจากกลิ่นขยะและน้ำเสีย
12.  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ  อบต.อย่างต่อเนื่อง


เทศบาลตำบลท่าประจะ 21/1 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์/โทรสาร :075-380-489 อีเมล : office@thapaja.go.th ดูแลระบบ : t_hanjai@hotmail.com

@2010-2011 under GNU General Public License Power by : Thanet Network