[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลท่าประจะ


ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 18.232.51.247  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ศูนย์ข้อมูล
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   ท่านต้องการให้ เทศบาล.พัฒนาในเรื่องใด


  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. ด้านเศรษฐกิจ
  3. ด้านสังคม
  4. ด้านสิ่งแวดล้อม
  5. ด้านการเมืองการบริหาร
  6. ด้านการบริการ


ค้นหาจาก google

  
นโยบายการบริหารงาน  
 

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายเร่งด่วน
1.    แก้ไขปัญหาด้านป้องกันอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุทางถนน
2.    แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
3.    แก้ไขปัญหาด้านผู้มีรายได้น้อย
4.    แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลักที่จะดำเนินการในระยะเวลา  4  ปี
1.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
1.1    พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้สามารถแข่งขันในตลาดภายนอกและมีช่องทางการจำหน่าย
มากขึ้น
1.2   ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งร้านค้าหมู่บ้าน / ตำบล  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2.  นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
2.1  การจัดหาน้ำดื่ม  น้ำใช้  และน้ำเพื่อการเกษตร
2.2  การก่อสร้าง และบำรุงรักษาถนน  สะพานและทางระบายน้ำ
3.  นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.1  สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
3.3  สนับสนุนการจัดการกีฬาแข่งขัน  กีฬา  ระดับหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
4. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1  สนับสนุนกิจการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
5.  นโยบายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 5.1  สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน  และเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดให้มีระบบกำจัดขยะรวมการกำจัดขยะชุมชนและครัวเรือน
6.  นโยบายด้านการจัดการศิลปะวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1  อนุรักษ์ฟื้นฟู  ศิลปะวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ
7.1  จัดสรรงบประมาณสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
7.2  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน    
7.3  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์  ถูกต้อง  เป็นจริง  ผ่านสื่อต่าง ๆ  เพื่อสร้างภาพ
7.4  ลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ  และสังคมโดยส่วนรวม
7.5  จัดให้มีตู้รับเรื่องร้องทุกข์  และข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
7.6  บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีและแบบบูรณาการระหว่างองค์กร  
7.7  สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลตำบลท่าประจะ 21/1 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์/โทรสาร :075-380-489 อีเมล : office@thapaja.go.th ดูแลระบบ : t_hanjai@hotmail.com

@2010-2011 under GNU General Public License Power by : Thanet Network